Boarding sluser og sperrer

Vi har mange løsninger for flyplasser, og har att fem fler intergrete løsninger basert på sensorsluser eller dreiesperrer i fra Kaba. Disse er tilpasset en boarding situasjon, med opllysningsskjermer til de reisende, strekkodelesere, RFID lesere, Magnetstripelesere, passlesere og en spesialutviklet boarding kontroller i fra Epsys som tar seg av komunikasjonen med flyplassens øvrige IT systemer.