RFID Skaplåser

Vi kan her tilby et fleksibelt og solid tysk produsert låssytem. Systemet er består av en kostnadsefektiv offline låsserie for garderobeskap, oppbevaringsbokser og kontordører.

Låsene administreres fra Lock manager, som er et effektivt administrasjonsprogram for låaser og transpondere.

Ved hjelp av Cyberspot punkter kan disse låsene administreres på en effektiv måte. Transpondere og dør rettigheter kontrolleres effektivt via disse punktene.

For mer informasjon vedr. låser intergrert med Kaba adgangssperrer og komplette kasseløsninger trykk her

Produktbeskrivelse RFID skaplåser


SAFE-O-TRONIC®  

Låsene kan settes opp til å fungere med fritt skapvalg eller fast skap.

Skapet låses med en RFID brikke, armbånd eller kort mot vrideren,

som roteres 45º og skapet er reservert.

 

For å åpne låsen trykkes brikken mot vrideren, og døren åpnes automatisk.

Nårlåsen åpnes er samtidig skapet fristilt for alle besøkende. Når en dør

låses skrives skapnummer over i RFID transponderen, som da  ikke kan

benyttes for å låse flere skap.

 

Har den besøkende glemt skapnummeret er det bare å holde armbåndet

opp mot et sentralt plassert informasjonsterminal og skapnummer vises i

displayet.

 

Låsene drives av en batteripakke med minimum 3 års levetid.

 

Transponder versjoner Mifare og Hitag

 

  alt

                                                                       

alt

SAFE-O-TRONIC® Access 

En nyutviklet lås serie i fra vår tyske produsent av skaplåser.

 

Låsene kan monteres på skap med standard nøkkelhull. Det vil også si

at låsene kan ettermonteres på eksisterende skap.

 

Se video som viser fleksibiliteten i den nye produktserien.

 

Låsene fåes i flere kombinasjoner av RFID, tastatur og kan også benyttes i

kombinasjon med mobiltelefoner forberedt for RFID.

 

 

 

     alt      alt    alt

        Kode             Kode          RFID         

        RFID

       Mobil

VariFree

RFID lås for innerdører, med samme funksjonalitet som

SAFE-O-TRONIC og SAFE-O-TRONIC Access låsene.

 

Adminstreres via Lock Manager, og kan benyttes i et oppsett med

Cyberspot. terminaler på sentrale punkt i bygget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Informasjonsterminal

Ved å holde armbåndet over det markerte feltet på vises informasjon om

skapnummer og garderobe i displayet

 

alt

Lock manager - Adminstrasjon av RFID låsene


Lock manager administrerer SAFE-O-TRONIC®, SAFE-O-TRONIC® Access og VariFree og RFID transpondere. Ved hjelp av programmet settes rettigheter og tidssoner for låsene, Programmet aktiverer, deaktiverer og setter rettigheter for transponderne og administrerer programkort for offline låser.

Programmere låsene i en garderobe med hundrevis av skap er gjort på et øyeblikk. Det tar kun et par sekunder pr. lås ved hjelp av programkort som konfigureres i forkant med Lock manager.

alt

Cyberspot


System bygget opp med ofline låser / online satelitter. Gir en sikker og fleksibel løsning.

alt
 

Modellvarianter for myntinnkast og pin kode


 

SAFE-O-MAT

Skaplås for mynter

 

 

 

 

 

SAFE-O-TRONIC

Skaplås for RFID
transponder Hitag eller Mifare

 

 

 

 

 

SAFE-O-PIN

Skaplås med valgfri pin kode

 

 

alt

Last ned


SAFE-O-TRONIC® Access
SAFE-O-TRONIC®
SAFE-O-PIN
SAFE-O-MAT
VariFree lås detaljer
Cyberspot og VariFree brosjyre
Infoterminal