Utvendig perimetersikring

For utvendig bruk kan vi levere løsninger med rotasjonsporter i gjerdeseksjonen, lave sperrer i portvakten og kjørebommer.

Vi har også et rikt sortiment av kortlesersøyler for bruk i forbindelse med innkjøring til industriområder og parkeringsanlegg. Her finnes søyler for biler i 2 høyder både med og uten plass for intercom.